НачалоСъобщения по чл.61,ал.3 от АПК

Решение 555/07.11.2019 г. по преписка 634/2018 г.

Д-р Лала Димтрова Петкова, ОПЛ, ЕТ "Д-Р ЛАЛА ПЕТКОВА ИППМП"

 

Решение 465/29.08.2019 г. по преписка 626/2018 г.

Цецка Петрова Хаджигеоргиева

 

Bulgarian English French German Russian