НачалоСъобщения по чл.61,ал.3 от АПК

Решение 25/16.01.2018 г. по преписка 143/2016 г.

Петър Костадинов Петров - бивш кмет на Община Пловдив

 

Решение 170/23.04.2018 г. по преписка 38/2016 г.

Крум Фильовски

 

Решение 129/21.03.2018 г. по преписка 259/2017 г.

Илиян Костадинов Младенов

 

Решение 89/26.02.2018 г. по преписка 65/2015 г.

Агенция по заетосттта, Дирекция "Бюро по труда", Гр.Сандански - Лиляна Лалева

 

Решение 89/26.02.2018 г. по преписка 65/2015 г.

МБАЛ "Св.Врач" - Сандански ЕООД, Представлявано от Илия Тонев

 

Решение 198/14.05.2018 г. по преписка 248/2015 г.

Наследниците на Косю Борисов Коев

 

Bulgarian English French German Russian