НачалоСъобщения по чл.61,ал.3 от АПК

Решение 460/23.11.2018 г. по преписка 61/2018 г.

проф. д-р Мая Митева Игнаотова

 

Решение 450/20.11.2018 г. по преписка 180/2017г.

Мартин Радославов Златков, изпълнителен директор на "Ню медиа груп" АД в процесния период, в качеството му на физическо лице

 

Решение 426/31.10.2018 г. по преписка 432/2015 г.

Иван Генов Колев

 

Решение 405/03.10.2018 г. по преписка 149/2015 г.

Дечо Лидиев Златков

 

Решение 405/03.10.2018 г. по преписка 149/2015 г.

Славянка Киранова

 

Решение 363/18.09.2018 г. по преписка 61/2017 г.

Евротерм консулт ООД, представлявано от Иван Ангелов Попов - управител, чрез адв. Снежинка Стойкова - САК

 

Bulgarian English French German Russian