Начало

Делегация от Република Армения на делово посещение в КЗД

Днес, 29 октомври 2018 г., в Комисията за защита от дискриминация на делово посещение беше делегация от Кабинета на защитника на правата на човека в Република Армения. Членове на делегацията бяха Хаик Тороян, Левон Саргсян, Нуне Хосепян и Татевик Токхян.

Гостите бяха запознати с модела на органа по равнопоставеност на Република България. Бяха посочени няколко аспекта на системата за защита от дискриминация в България, с акцент върху правомощията на Комисията за защита от дискриминация. Основният пример за добра практика беше широкият материален обхват на Закона за защита от дискриминация – отвореният списък с признаци, сферите на обществени отношения, върху които се простира забраната за дискриминация. Разяснена бе процедурата за избиране на членовете на независимия орган. Даден беше акцент върху специализираното производство пред Комисията. Беше представен механизмът за обжалване на решенията на КЗД.

Обърна се внимание на факта, че за КЗД сътрудничеството със сродни организации е приоритет.

Гостите получиха уверение, че органът за равенство на Република България е на разположение за съдействие по всякакви въпроси, свързани с българския опит за защита от дискриминация, което несъмнено би било от полза, тъй като в Република Армения не съществува механизъм за защита от дискриминация и се проучват моделите на други страни.


 
Bulgarian English French German Russian