Начало

КЗД подписа споразумение за сътрудничество със Сдружение „Дива земя“

Днес, 13.02.2019 г., в КЗД се сключи споразумение за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация и Сдружение „Дива земя“. Като подчертаха, че сътрудничество помежду им ще бъде от взаимна полза в отговорностите за недопускане на дискриминация, страните се споразумяха за съвместна дейност, изразена в методическа и експертна подкрепа, обмяна на експертен опит, насърчаване на партньорството, реализиране на информационни кампании, на политики за равни възможности и др. Споразумението е безсрочно.

 


 

 

 
Bulgarian English French German Russian