Начало

Семинар за престъпленията от омраза

Днес, 19 февруари 2019 г., в София бе проведен Семинар за граждански организации за противодействие и регистриране на престъпленията от омраза. Семинарът е организиран от Службата за демократични институции и човешки права на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). На семинара присъства Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация. В своето изказване тя акцентира върху ролята на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) като контактна точка за Република България с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за престъпленията от омраза. В заключение тя подчерта, че КЗД изцяло има воля и готовност да участва в процесите на сътрудничество и общи усилия за противодействие на престъпленията от омраза.

 
Bulgarian English French German Russian