Начало

Среща в КЗД

На 11 март 2019 г. в Комисията за защита от дискриминация се проведе среща между доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, и Хълмие Индже, председател на Сдружение за културно взаимодействие. На срещата гостенката бе запозната със дейността на комисията, с производството пред нея, с превантивната дейност и перспективите в тази насока. Посетено бе и заседание на КЗД. Хълмие Индже от своя страна представи Сдружението с акценти от неговата дейност. Бе коментирана възможността за взаимно сътрудничество в областта на недискриминацията и реализиране на информационна кампания за членовете на Сдружението относно дейността на Комисията и  възможността за подаване на жалби и сигнали.

 

 
Bulgarian English French German Russian