Начало

Среща в КЗД на работна група на Еквинет

На 13 март 2019 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се проведе първото за 2019 г. редовно заседание на Работна група на Еквинет по комуникационни стратегии и практики. Като домакин на събитието КЗД оказва логистична и организационна подкрепа на Еквинет за провеждането както на срещата на работната група, така и за провеждането на обучение по изграждане на комуникационни рамки, което се състоя преди тази среща.

Председателят на КЗД доц. д-р Ана Джумалиева откри заседанието на работната група, в която участват над 30 представители на органите по равнопоставеност от цяла Европа. Тя подчерта удовлетворението си от факта, че Еквинет и нейната Работна група по комуникационни стратегии и практики избраха Комисията за защита от дискриминация за тази своя важна работна среща. Добави още, че Законът за защита от дискриминация въвежда задължението да бъде информирана обществеността за проблемите, свързани с неравното третиране. И обобщи, че за КЗД е особено ценна обмяната на опит и добри практики с идентични по дейност организации от цяла Европа.

Друг член на Комисията – Петър Кичашки, взе участие в събитието като член на  Работната група на Еквинет по комуникационни стратегии и практики.

По време на срещата на работната група се проведе дискусия за повишаване на разпознаваемостта на проблемите, които касаят неравното третиране. Обсъдени бяха препоръки на Еквинет за предстоящите европейски избори. Изнесена беше и лекция от Томас Комбс, който е представител на Amnesty International. По време на срещата имаше информация и обмен на добри практики, опит и иновативни решения. 

 
Bulgarian English French German Russian