Закон за Защита от Дискриминация

Закон за защита от дискриминация (загл.изм.-ДВ,бр.68 от 2006 г.)

Закона на за защита от дискриминация можете да откриете тук.


 
Bulgarian English French German Russian