Комисия за защита от дискриминация

НачалоСъобщения по чл.61,ал.3 от АПК

Комисия за Защита от Дискриминация

Решение 87/10.02.2022 г. по преписка 29/2021 г.

"Акушерство и гинекология", д-р Румен Тодоров

 

Решение 241/28.04.2022 г. по преписка 531/2020 г.

"ИВЕТ БГ" ЕООД, представлявано от управителя Йерже Решард Цагара

 

Решение 241/28.04.2022 г. по преписка 531/2020 г.

Кристина Миткова Дамянова, чрез адв. Ирена Александрова

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian