Комисия за защита от дискриминация

НачалоСъобщения по чл.61,ал.3 от АПК

Комисия за Защита от Дискриминация

Решение 448/21.09.2022 г. по преписка 150/2021 г.

"СенсМи" ООД, представлявано от Диана Иванова - собственик

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian