Комисия за защита от дискриминация

НачалоСъвет за наблюдение по Закона за хора с увреждания

Комисия за Защита от Дискриминация

Протокол от проведено заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 01.09.2023 г.

Хибридно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 01.09.2023 г.

Протокол № 4 от проведено заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 26.07.2023 г.

Класирани кандидати от избора на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение

Протокол № 3 от проведено заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 20.07.2023 г.

Публично заседание на Комисията за избор на членове за Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 20.07.2023 г.

Покана за публично заседание за преброяване на резултати от гласуване

Покана за участие в гласуване за избор на представители на неправителствени организации на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение

Окончателен списък с предлаганите кандидати за членове на Съвета за наблюдение

Окончателен списък със заявилите участие организации в процедурата за избор на членове - представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение

Списък със заявилите участие организации в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение и списък с предлаганите кандидати за членове на Съвета

Протокол от проведено заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 30.05.2023 г.

Покана за участие в избор за определяне на четиримата членове - представители на организациите на и за хора с увреждания

Програма за дейността на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания за 2023 г.

Отговори на институции на писма и препоръки след решения на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания

Доклад за дейността на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания за 2022 г.

Хибридно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 30.05.2023 г.

Протокол - извлечение от проведено заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 20.12.2022 г.

Протокол от проведено заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 20.12.2022 г.

Хибридно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 20.12.2022 г.

Протокол от проведено заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 15.11.2022 г.

Препоръка към НЗОК след взето решение след проведено заседание на Съвета за наблюдение по ЗХУ - 16.11.2022 г.

Препоръка към МЗ и НЗОК след взето решение след проведено заседание на Съвета за наблюдение по ЗХУ - 16.11.2022 г.

Искане на информация от МТСП след проведено заседание на Съвета за наблюдение по ЗХУ - 16.11.2022 г.

Хибридно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 15.11.2022 г.

Доклад за дейността на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания за 2021 г.

Програма за дейността на Съвета за наблюдение за периода: януари 2022 - декември 2022

Протокол от проведено заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 20.05.2022 г.

Заседание в КЗД на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 20.05.2022 г.

Протокол от проведено заседание на Съвета за наблюдение за правата на хората с увреждания - 15.10.2021 г.

Онлайн заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 15.10.2021 г.

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian