Комисия за защита от дискриминация

НачалоСъвет за наблюдение по Закона за хора с увреждания

Комисия за Защита от Дискриминация

Съвет за наблюдение по Закона за хора с увреждания

Протокол - извлечение от проведено заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 20.12.2022 г.

Протокол от проведено заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 20.12.2022 г.

Хибридно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 20.12.2022 г.

Протокол от проведено заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 15.11.2022 г.

Препоръка към НЗОК след взето решение след проведено заседание на Съвета за наблюдение по ЗХУ - 16.11.2022 г.

Препоръка към МЗ и НЗОК след взето решение след проведено заседание на Съвета за наблюдение по ЗХУ - 16.11.2022 г.

Искане на информация от МТСП след проведено заседание на Съвета за наблюдение по ЗХУ - 16.11.2022 г.

Хибридно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 15.11.2022 г.

Доклад за дейността на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания за 2021 г.

Програма за дейността на Съвета за наблюдение за периода: януари 2022 - декември 2022

Протокол от проведено заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 20.05.2022 г.

Заседание в КЗД на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 20.05.2022 г.

Протокол от проведено заседание на Съвета за наблюдение за правата на хората с увреждания - 15.10.2021 г.

Онлайн заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания - 15.10.2021 г.

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian