Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

КЗД ВРЪЧИ НА НДК СЕРТИФИКАТ ЗА ДОСТЪПНОСТ

 

Двете институции подписаха меморандум за сътрудничество


След извършените ремонтни дейности и направените подобрения Националният дворец на културата (НДК) е сред най-достъпните обществени сгради в България. Констатацията е на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) в рамките на провежданата от нея национална кампания „Достъпна България”, като изследва достъпността на градската инфраструктура и публичните обекти. Целта е да бъдат показани добрите практики, както и да бъдат установени нередности.

На 20 март 2018 г. на специална церемония Ана Джумалиева, председател на КЗД, връчи на Ангел Митев, изпълнителен директор на НДК, специален сертификат за изградена достъпна архитектурна среда в НДК. Отличието идва вследствие на адаптацията на сградата в сферата на достъпността по най-съвременни европейски стандарти.

Бе посочено, че на територията на НДК има общо 6 рампи за хора в неравностойно положение. Сградата разполага на вход А4 и с външна циментова рампа която може да се използва по време на планирани събития. Всички вътрешни рампи са подменени, като са спазени изискванията за наклон и ширина на рампата. На горните нива на сградата достъпът за хората с увреждания е осигурен чрез асансьорите.

Щом говорим за достъпна среда за хора с увреждания, преди всичко говорим за отношение, за устойчиво развитие и устойчиви практики. Това би трябвало да е професионална кауза за всяка институция, която има претенции да бъде достъпна“ – каза председателят на Съвета на директорите на НДК Борислав Велков.

От своя страна Ана Джумалиева сподели, че съгласно Закона за защита от дискриминация недостъпната архитектурна среда е форма на дискриминация. „Тук сме, за да покажем, че с усилия и амбиции, когато хората са мотивирани, могат да направят всичко възможно да осигурят достъпна среда. НДК е първото място, на което ние ще връчим сертификата на КЗД за достъпност”.

Националният дворец на културата е не само обект на кампанията „Достъпна България”, но и първата културна институция, която се присъединява към нея. В тази връзка КЗД и НДК подписаха и меморандум за сътрудничество, в който двете институции декларират готовност да си сътрудничат чрез редица съвместни дейности, като оказване на методическа и експертна подкрепа, споделяне на добри практики и съвместни инициативи, подготовка и популяризиране на различни кампании, свързани с улесняването и подпомагането на достъпа до различни мероприятия на хора с увреждания и др.