Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

КЗД ВРЪЧИ СЕРТИФИКАТ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА ДОМ НА КУЛТУРАТА „КРАСНО СЕЛО“

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) реализира своята Националната кампания за достъпна архитектурна среда „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“. В рамките на кампанията Комисията възнамерява да проведе изследване на достъпността на градската инфраструктура и публичните обекти, за да бъдат показани добрите практики, както и да бъдат дадени задължителни предписания там, където е необходимо.

След направена предварителна проверка, на 30 април 2018 г. Ана Джумалиева, председател на КЗД, връчи на Стефан Стефанов, директор на Общински културен институт – Дом на културата „Красно село“ – София, сертификат за достъпност на сградата на института съобразно целите и критериите на Националната кампания „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“.

Посещението бе използвано и за да се запознаят присъстващите с кампания „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“, както и с функциите правомощията на Комисията за защита от дискриминация.

Присъстваха още от страна на КЗД Баки Хюсеинов, зам.-председател, Златина Дукова и Наско Атанасов, членове, както и Калин Николов, зам.-кмет на район „Красно село“.

Комплимент към присъстващите бе музикалният поздрав от камерния ансамбъл „Софийски солисти”.