Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Работни срещи на Платформата за равенство на ромите и Платформата за социалните и икономическите права

На 15-16 май 2018 г. в Белфаст, Северна Ирландия, Наско Атанасов – член на КЗД, и главен експерт от отдел „Международно сътрудничество, анализ и превенция“ участваха в проведените срещи на Платформата за равенство на ромите и на Платформата за социалните и икономическите права. Целта на срещите на Платформата за равенство на ромите беше ангажиране на националните, европейските и международните институции за правата на човека и равенството да работят съвместно за укрепване на защитата на правата на ромите и пътуващите в Европа чрез защита на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Инициативите на Платформата за социалните и икономическите права също трябва да ангажират националните, европейските и международните институции за правата на човека и равенството да работят съвместно за укрепване на защитата на правата на човека, осигурени/посочени в Европейския стълб на социалните права.

Срещите са съвместна инициатива на Съвета на Европа (СЕ), Агенцията Европейския съюз за основните права (FRA), Европейската мрежа на органите за равенство (ЕКВИНЕТ) и Европейска мрежа на национални институции за правата на човека (ЕМНОПЧ ).

На 15 май 2018 г. беше организирана първата съвместна среща на двете платформи на тема правна защита на жилищата/жилищата на ромите и пътуващите. Целта беше да бъде издигнато над политическите декларация правото на жилище в съответствие с Европейската социална харта. Друга цел на съвместната среща беше да се идентифицират нуждите от надграждане на капацитета на двете платформи. Република България беше посочена с пример за добра практика на местно общинско ниво в резултат на усилия за сътрудничество между неправителствена организация и местна общинска администрация за решаване на проблем с жилища и изселвания на роми .

На 16 май 2018 г. бяха проведени отделни срещи на двете платформи.

Шестата среща на Платформата за социалните и икономическите права беше тематична – правото на жилище, и по-специално членове 16 и 31 от Европейската социална харта и връзката на Европейския стълб на социалните права със стандартите за правата на човека.

Петата среща на Платформата за равенство на ромите имаше три акцента – ролята на органите за равенство и органите за правата на човека в защитата на ромите от дискриминация и антиджипсизъм; гарантиране на правата на най-уязвимите групи роми – жени, младежи и деца; и нарушаване на правата за свободно движение на ромите.

Заключителните изводи от срещите на двете платформи бяха свързани с това, че защитата на стандартите на правата и най-вече защитата от дискриминация на уязвимите групи, застрашени от социално изключване, може да бъде ефективна, единствено ако се гарантира целият механизъм за защита, включващ защитата на социалните и икономическите права, както са гарантирани в глава втора на българския Закон за защита от дискриминация. Представителите на КЗД направиха предложения за последяващи теми за предстоящи срещи и предложения за надграждане на капацитетите на двете платформи.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian