Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Председателят на ЕКРН Жан-Пол Ленер на посещение в КЗД

На 23 май 2018 г. за пръв път в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) на посещение бе Жан-Пол Ленер, председател на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) към Съвета на Европа, придружен от проф. д-р Ирена Илиева, член на ЕКРН от България и директор на Института за държавата и правото при БАН. Те бяха посрещнати от Ана Джумалиева, председател на КЗД, и представители на Комисията.

На срещата гостите бяха запознати със спецификата в дейността на Комисията за защита от дискриминация и с нейните компетенции. Подчерта се, че институцията е утвърдила своето място като орган с установени от закона широки правомощия за максимална защита от дискриминация. Акцент в разговора бе даден и на превантивната дейност на КЗД и усилията й в борбата със словото на омраза. Бяха обсъдени опитът и добрите практики на институцията.

В разговора внимание се обърна на Препоръка № 2 на ЕКРН от 2017 г. относно органите за равенство за борба с расизма и нетолерантността на национално равнище.

Подчерта се, че степента на неравенство, расизъм и нетолерантност в Европа налага допълнителни усилия и инвестиции от страните членки за укрепване дейността на органите по въпросите на равенството и правата на човека.

Гостите присъстваха и на открито заседание по преписка в КЗД.