Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Член на КЗД участва в заседание на работна група на ЕС

 

Д-р Владимира Стоименова, член на Комисията за защита от дискриминация, и експерт от КЗД участваха в Брюксел в работното заседание  на високо ниво на работната  група  на ЕС за  противодействие на расизма, ксенофобията и други форми на нетолерантност. Участие във форума взе и Евгени Стоянов, зам.-министър на правосъдието.
Форумът се фокусира върху подобряване на разбирането и необходима последваща работа  на противодействие на държавите членки на ЕС по проявите на расизъм, ксенофобия и други форми на нетолерантност.


Подобряване на националните механизми и координиране на работата на отговорните институции по регистриране, докладване и разследване на престъпления от омраза бяха основните теми на двудневния форум, който се проведе на 13 и 14 юни 2018 г.  Превенцията и защитата на жертвите на престъпления с дискриминационни подбуди също бяха важни акценти от работната среща .
Участници в конференцията бяха представители на изпълнителната и съдебната власт на всички 28 държави членки, както и представители на международни организации, на национални органи по правата на човека, експерти и представителите на  гражданския сектор на европейско и национално ниво.

Българските участници се запознаха с добрите практики на национално сътрудничество в областта на подобряването на националните механизми за координация на работата по регистриране и докладване на престъпленията от омраза, които предстои да се приложат в България.


 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian