Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Комисията за защита от дискриминация организира в Стара Загора обсъждане на стратегия за противодействие на дискриминацията

 

На 09.10.2020 г. в залата на Областната администрация в Стара Загора Комисията за защита от дискриминация (КЗД) проведе с представители на местните власти, гражданското общество, бизнеса, академичната общност и медиите публично обсъждане на Проект за Национална стратегия за противодействие на дискриминацията, който се реализира от КЗД по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Доц. Баки Хюсеинов представи пред аудиторията Проекта за Национална стратегия за противодействие на дискриминацията.

Участниците във форума – представители на местните власти, образователната система, бизнеса, синдикатите и неправителствения сектор, обсъдиха Стратегията и отправиха конкретни предложения към ръководството на КЗД.

От страна на Комисията за защита от дискриминация на събитието присъстваха членовете Ана Джумалиева, Баки Хюсеинов, Златина Дукова и Сабрие Сапунджиева, главният секретар Надежда Йонкова и представители на администрацията.

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian