Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Участие на КЗД в онлайн среща на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС

На 3 февруари 2022 г. доц. Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), взе участие в онлайн среща по покана на Калина Константинова, вицепремиер и председател на Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерски съвет. На срещата бяха дискутирани мерките от плана за действие към Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030.

Доцент Джумалиева в своето изказване отбеляза, че КЗД винаги е подкрепяла институционално предприетите от държавата мерки и краткосрочни и дългосрочни програми за интеграцията на ромите и провежда последователна и целенасочена политика в тяхна защита. Подчерта, че е необходимо по-добро финансиране, за да се гарантира в дългосрочен план развитието на инициативите в защита правата на хората.

В срещата участваха представители на неправителствени организации.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian