Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Участие на КЗД в заключителен семинар по програма JUSTROM 3

 

На 23 февруари 2022 г. доц. Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, Виктория Миланова, началник на отдел АПМС на КЗД, и Поля Христова, държавен експерт в отдел АПМС на КЗД, участваха онлайн в заключителен семинар „Ролята на органите за равенство и националните институции по правата на човека за подобряване на достъпа на ромските жени до правосъдие“ по програма JUSTROM 3.

Темите на семинара бяха:

„Насърчаване на правата на жените роми чрез стратегическата рамка на ЕС „Роми за равенство, приобщаване и участие за 2020-2030“;

„Ролята на органите по равенство в проекта, изпълнението и разработването на национални стратегически рамки за роми“

Доцент Джумалиева направи изказване пред форума, като представи институционалната подкрепа на КЗД във времето спрямо предприетите от държавата мерки и програми за недискриминация и интеграцията на ромите, спря се и специализираното производство пред институцията, свързано с оплакванията по признак етнос, като посочи примери от оплакванията. Подчерта, че в инициативите на Комисията по превенцията се цели повишаване на институционалната и обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация и език на омразата.

Участваха представители на Агенцията на Европейския съюз за основните права, както и на институциите за правата на човека и борба с дискриминацията от Италия, Гърция, Румъния.


 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian