Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Делегация на Комисията за защита от дискриминация на официално посещение в Република Албания

На 2 март 2022 г. делегация на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) на Република България направи официално посещение в Република Албания по покана на Комисаря за защита от дискриминация на Република Албания.

По време на визитата беше подписан меморандум между Комисията за защита от дискриминация (КЗД) на Република България и Комисаря за защита от дискриминация на Република Албания. Меморандумът подписаха доц. Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация на Република България, и д-р Робър Гайда, комисар за защита от дискриминация на Република Албания.

Изказвания бяха направени от доц. д-р Ана Джумалиева, д-р Робър Гайда и Момчил Райчевски, посланик на Република България в Република Албания.

Бяха обсъдени антидискриминационните закони на двете страни, споделени бяха практики от дейността на двете институции, както и подходящи форми за насърчаване на партньорството помежду им за недискриминация и толерантност.

Проведе се дискусия/разговор между Робър Гайда и членовете на КЗД, участници в делегацията.

Представителите на българската Комисия за защита от дискриминация направиха посещение при омбудсмана на Република Албания Еринда Баланка. Тя е първата жена омбудсман в страната. Подчерта се от нейна страна добрата координация и сътрудничество между омбудсмана и комисаря за защита от дискриминация на Република Албания. Еринда Баланка посочи, че е направен етичен кодекс за предизборните кампании в страната.

Делегацията от България се срещна с представители на Комитета за националните малцинства на Република Албания. В разговорите беше представена практиката на КЗД, свързана с дискриминация на уязвими групи, обсъдени бяха и други теми и примери, свързани с неравенство в третирането.

Във визитата в Република Албания участваха доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, д-р Владимира Стоименова-Делийска, член на КЗД, Златина Дукова, член на КЗД, Наско Атанасов, член на КЗД, Сабрие Сапунджиева, член на КЗД, София Йовчева, член на КЗД, Виктория Миланова, началник на отдел АПМС, и Виктор Рибарски, главен специалист в АПМС.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian