Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Представители на КЗД на Традиционния празник на религиите

 

На 15 май 2022 г. по покана на Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) представители на Комисията за защита от дискриминация – Ана Джумалиева – председател на КЗД, Златина Дукова – член на КЗД, и Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД, присъстваха на провеждания за шеста година Традиционен празник на религиите. Празникът беше открит с встъпителни думи от Роберт Джераси, председател на НСРОБ.

Традиционният празник на религиите са провежда под мотото на Националния съвет на религиозните общности в България „Заедно в своята различност“. Със слово, цвят и ритъм празникът изпълни със съдържание думите, че ако искаме да изградим едно хуманно, хармонично и толерантно общество, ние трябва да уважаваме правото на вяра и волеизявление и на различните от нас.


 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian