Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

КЗД на посещение в Румъния

 

 

На 12 и 13 септември 2022 г. представители на Комисията за защита от дискриминация бяха на посещение в Букурещ по покана на Националния съвет за борба с дискриминацията на Румъния.

Проведоха се срещи  с председателя Асталош Чаба и с управителния съвет на  Националния съвет за борба с дискриминацията. На срещите беше представена дейността на двете институции, проведе се конструктивен диалог между членовете им. Разисквани бяха редица въпроси, свързани с борбата срещу неравното третиране и правата на хората. Дадоха се примери от практиката на двата антидискриминационни органа. Обсъдиха се възможности за осъществяване на съвместни проекти в сферата на защитата от всички видове дискриминация.

Членовете на Комисията за защита от дискриминация проведоха срещи с представители на Омбудсмана на Румъния. Посочиха се добри практики и се направи анализ на законодателството на двете държави.

По време на посещението в Букурещ членовете на КЗД проведоха среща и с представители на академичните среди и неправителствени организации.

Делегацията на КЗД посети парламента на страната, където се запозна с неговото устройство и дейност.

Представителите на Комисията се срещнаха и с посланика на  Република България в Румъния Радко Влайков.

Във визитата в Румъния участваха Ана Джумалиева, председател на КЗД, Владимира Стоименова-Делийска, член на КЗД, Златина Дукова, член на КЗД, Наско Атанасов, член на КЗД, София Йовчева, член на КЗД, Надежда Йонкова, главен секретар на КЗД, Виктория Миланова, началник на отдел АПМС.

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian