Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Среща на ръководството на КЗД с нейните регионални представители по превантивната дейност на комисията

 

На 19 септември 2022 г. беше проведена онлайн среща с регионалните представители на Комисията за защита от дискриминация. На срещата присъстваха доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), проф. д-р Надежда Йонкова, главен секретар на КЗД, Нели Генева, директор на дирекция „Регионални представители“. Беше направен анализ на ситуацията по региони, посочени бяха положителните страни в работата по места. Набелязаха се нови мерки с цел оптимизиране на превантивната дейност на дирекцията по региони в страната за противодействие срещу дискриминацията.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian