Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Представител на ОССЕ на посещение в КЗД

На 26 септември 2022 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД, се срещна с Йелена Стефанович, политически анализатор в Мисията за наблюдение на изборите в България към Службата за демократични институции и права на човека на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа.

Йелена Стефанович беше запозната с дейността на КЗД като единствен орган по равнопоставеност в България, със спецификата в производството пред нея, с превантивната ѝ дейност. Бяха засегнати въпроси, свързани с политическото говорене преди избори в страната, представена беше препоръката на КЗД срещу словото на омразата в предизборната кампания през април 2021 г., както и решения на Комисията, свързани с оплаквания за нарушени права по време на избори и за словесна враждебност.


 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian