Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Магистрати от Европа на посещение в КЗД

 

На 28 септември 2022 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) на посещение бяха двадесет магистрати от Германия, Естония, Испания, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Франция и Чехия. Те са в България в рамките на Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение и са приети от Националния институт на правосъдието.

Гостите бяха посрещнати от доц. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, и членовете на Комисията – инж. Сабрие Сапунджиева, д-р Владимира Стоименова, д-р Орлин Колев, инж. Наско Атанасов и Петър Кичашки. Присъстваха и представители на Националния институт на правосъдието.

Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение стартира през 2005 г. по инициатива на Европейския парламент и се превръща във водеща програма на Европейските мрежи и структури за обучение (ЕМСО). Нейната цел е да запознае гостуващите съдии и прокурори с българската съдебна система, с работата на органите на съдебната власт и механизмите за гарантиране на спазването на принципите на върховенство на правото.

На срещата доц. Хюсеинов обстойно запозна магистратите от Европа с дейността на КЗД, със спецификата на производството пред институцията и с превантивните ѝ функции. Представената информация предизвика сериозен интерес, бяха зададени редица въпроси, които прераснаха в ползотворна дискусия.


 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian