Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

КЗД с участие в международна конференция в Кралство Бахрейн

На 27 и 28 септември 2022 г. Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), и Надежда Йонкова, главен секретар на КЗД, по покана на Али Ахмед Ал-Дирази, председател на Националната институция за правата на човека – Бахрейн, взеха участие в международна конференция „Право за алтернативни санкции и мерки: качествен опит в наказателното законодателство“.

На форума бе представен опитът на национални институции по правата на човека от различни държави, предизвикателствата и бариерите, пред които е изправено прилагането на санкции и алтернативни мерки, както и ролята на националните институции по правата на човека и на други органи при проследяване на тези санкции и алтернативни мерки. Участваха както местни, така и редица международни експерти по правата на човека.

Ана Джумалиева беше говорител в един от панелите на конференцията и представи доклад на тема „Правни и извънправни средства за противодействие на дискриминацията“.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian