Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Представители на КЗД участваха в международна конференция в Турция

Представители на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) – Ана Джумалиева – председател на КЗД, Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, и Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД, взеха участие в международна конференция по покана на Шереф Малкоч, главен омбудсман на Република Турция. Тридневната конференция, проведена в Истанбул, беше на тема „Споделяне на информация и опит за миграцията и човешките права“, организирана по проект за техническа помощ, финансиран от Европейския съюз, озаглавен „Укрепване на ролята на институцията на омбудсмана за защита и насърчаване на правата на човека“.

Темите на панелните сесии на конференцията бяха: Ролята на институциите на омбудсмана по проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени бежанците и мигрантите; Миграцията и убежището от гледна точка на човешките права – оценка и споделяне на опит относно предизвикателствата и решенията, разработени за мигранти и бежанци; Интеграционни проблеми, пред които са изправени мигрантите и бежанците в приемащите страни – Социално сближаване, Кохезионни политики и практики.

Ана Джумалиева представи доклад на тема „Защита правата на човека на мигранти и бежанци (опитът на КЗД – България)“ в панел 3 на конференцията „Миграцията и убежището от гледна точка на човешките права – оценка и споделяне на опит относно предизвикателствата и решенията, разработени за мигранти и бежанци“-

На конференцията присъстваха като лектори омбудсмани от Турция, експерти от Институцията омбудсман на Турция, както и чуждестранни омбудсмани, ръководители на национални институции за човешки права и представители на Европейски и международни институции.

Участниците в конференцията посетиха център за деца бежанци.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian