Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Студенти присъстваха на открито заседание на КЗД

Днес, 15 февруари 2023 г., в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) студенти присъстваха на открито заседание на КЗД като част от обучението по програма „Дигитални медии и журналистика по права на човека“ на фондация „Томсън“, осъществявано от електронната медия „Маргиналия“. Заседанието беше по преписка, разглеждана от петчленен заседателен състав с председател Сабрие Сапунджиева и членове Ана Джумалиева, Владимира Стоименова, Златина Дукова и Петър Кичашки.

Студентите от различни висши учебни заведение бяха водени от Юлиана Методиева, главен редактор на „Маргиналия“. Те с интерес проследиха заседанието, а след това Петър Кичашки, член на КЗД, обстойно запозна младите хора със спецификата на производството пред Комисията, с характеристики на Закона за защита от дискриминация, като бяха коментирани казуси от отделни преписки. Студентите зададоха редица въпроси, свързани с дейността на Комисията.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian