Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Обучение на студенти в КЗД

На 20 февруари 2023 г. в Комисията за защита от дискриминация на посещение бяха юристи и студенти в специалност "Право". Всички те са участници в програмата "Правен инкубатор" – иновативна практика, целяща подкрепа на млади юристи за професионална реализация.

Семинарът се реализира в рамките на споразумението за партньорство, подписано между КЗД и сдружение „Инициатива за равни възможности“ в началото на 2022 г. Сдружението координира програмата "Правен инкубатор" в България. Ръководителите на програмата Даниела Михайлова и Маряна Борисова оцениха високо отворените врати на Комисията за защита от дискриминация за младите юристи.

В рамките на деня студентите бяха запознати с дейността на Комисията за защита от дискриминация като единствен орган по равнопоставеност в България, като взеха участие и в професионален обучителен семинар. Обучението беше с практическа насоченост към спецификите на производството пред Комисията, Закона за защита от дискриминация, превантивната дейност, бяха проведени ролеви игри и решаване на казуси от практиката на КЗД. Модератори в отделните панели бяха директори на дирекции, началници на отдели и експерти от КЗД.

Освен участие в днешния семинар младите юристи ще имат възможност да посещават и заседания на Комисията. Предстоят им и кратки стажове в КЗД и в регионалните представителства на институцията.

От страна на домакините на събитието участие взеха Ана Джумалиева – председател на КЗД, Елка Божова – директор на дирекция СПАП, Жасмина Милушева – директор на дирекция АПО, Свилена Иванова – началник на отдел „Специализирано производство“, Поля Христова – държавен експерт в отдел АПМС, Виктор Рибарски – главен специалист в отдел АПМС.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian