Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Работна онлайн среща с регионалните представители на КЗД

На 23 февруари 2023 г. беше проведена онлайн работна среща с регионалните представители на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). На срещата присъстваха Ана Джумалиева, Надежда Йонкова, Нели Генева, както и регионални представители на КЗД в страната. Беше направен анализ на ситуацията по региони, посочени бяха положителните страни в работата по места. Набелязаха се нови мерки с цел оптимизиране на превантивната дейност на дирекцията по региони в страната за противодействие срещу дискриминацията. Акцентирано беше върху събирането на статистическа информация за актове на дискриминация в случаите на проведена консултация, която не завършва подаване на жалба или сигнал. В рамките на националната кампания „Достъпна България“ продължават проверките в училищата, като особен фокус се поставя върху по-малките населени места.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian