Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Делегация от Министерството на човешките права и малцинствата на Черна гора на посещение в КЗД

 

На 10 март 2023 г. по покана на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) на официално посещение в България беше делегация от Министерството на човешките права и малцинствата на Черна гора, водена от Фатмир Гйека, министър на човешките права и малцинствата на страната. Членове на делегацията бяха Астрит Ходжа, държавен секретар, Саня Жугич, началник на кабинета на министъра, и Семра Мартинович, независим съветник. Делегацията беше съпроводена от Йелена Филипович-Стоянов, временно управляващ посолството на Черна гора в България,

Официална среща за гостите от Черна гора беше организирана с Лазар Лазаров, вицепремиер и министър на труда и социалната политика. На срещата беше отговорено на конкретни запитвания на гостите, свързани с изискванията на ЕС в предприсъединителния период по отношение на права на човека и малцинства, фондове, които могат да се ползват от кандидат-член на ЕС, и може ли Черна гора на разчита на споделен опит и експертиза от страна на България в тази посока.

На среща в Комисията за защита от дискриминация гостите бяха обстойно запознати със структурата и дейността на КЗД, като беше поставен акцент върху характера ѝ на независим държавен орган, на широките нейни правомощия, на производството и юридическа сила на постановените от нея решения. Обърна се внимание на превантивната дейност на институцията и на ЗЗДискр.

Беше сключен меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация и Министерството на човешките права и малцинствата на Черна гора. Меморандума подписаха Ана Джумалиева, председател на КЗД, и Фатмир Гйека, министър на човешките права и малцинствата. С меморандума страните изразяват желание за сътрудничество и съвместни дейности в посока защита правата на хората.

На срещата от страна на КЗД на срещата присъстваха Ана Джумалиева – председател, членовете на Комисията Владимира Стоименова, Сабрие Сапунджиева, София Йовчева, Наско Атанасов, главният секретар Надежда Йонкова и Виктория Миланова, началник-отдел АПМС.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian