Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Меморандум за сътрудничество между КЗД и БНР

На 13 март 2023 г. беше сключен меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Българско национално радио. Меморандумът беше подписан от Ана Джумалиева, председател на КЗД, и Милен Митев, генерален директор и председател на УС на Българско национално радио.

По силата на подписания меморандум двете страни се договарят за съвместно сътрудничество в сферата на масовото осведомяване като форум за социално взаимодействие и комуникация, а инициативите и дейностите на страните да бъдат обусловени от идеята за толерантност и равенство в третирането.

Страните изразяват желанието си за сътрудничество и съвместни дейности, които се състоят в подготовка и популяризиране на различни инициативи и информационни кампании, свързани с недопускане слово на омразата в медийната среда, с противодействие на дискриминацията в обществото, с недостъпната архитектурна среда. Споразумението предвижда реализиране на съвместни проекти и програми, организиране на реципрочни посещения, стажове и обучения за професионално развитие на експертите и журналистите.

Меморандумът се сключва за неограничен срок и влиза в сила от датата на неговото подписване.

На подписването на меморандума от страна на КЗД присъстваха Ана Джумалиева, председател, членовете Сабрие Сапунджиева и Наско Атанасов, главният секретар Надежда Йонкова и Виктория Миланова, началник-отдел АПМС.

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian