Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Монтана посети община Медковец

На 16 май 2023 г. Даниела Табакова, регионален представител на КЗД за Област Монтана, посети община Медковец, където съвместно с Румяна Динчева, координатор на КЗД за общината, представи на вниманието на гражданите презентация за същността, дейността и значението на Комисията за защита от дискриминация и Закона за защита от дискриминация.

Обърна внимание на чл. 6, ал. 2, т. 2 от правилата за производство пред КЗД относно подаване на жалби и подписване на декларация, че към момента на подаване на жалбата или сигнала до КЗД лицето няма заведено съдебно дело със същия предмет на спор между страните. Предостави на хартиен носител Закона за защита от дискриминация, който ще бъде поставен на видно и достъпно място в сградата на общинска администрация. На срещата присъстваха здравни медиатори и директора на Дневен център за стари хора в с. Медковец, с които предвидихме бъдещи съвместни дейности.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian