Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Среща в КЗД с представители на Националния демократичен институт

На 28 юни 2023 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация беше Катрин Хедрик, програмен служител от офиса на Националния демократичен институт (НДИ) във Вашингтон и ръководител на офиса на НДИ за Централна и Източна Европа. Тя беше придружена от Диана Йовчева, програмен мениджър на НДИ в България.

Срещата е по повод стартираната от НДИ програма „Насърчаване на междурелигиозното уважение и социално включване“.

Катрин Хедрик беше запозната с работата на КЗД като орган по равнопоставеност, с производството пред институцията, с редица нейни дейности, свързани с превенцията.

Във фокуса на разговора бяха подписването на меморандум между двете институции и идеи за бъдещи техни съвместни инициативи за противодействие срещу дискриминацията и нетолерантността.

От страна на КЗД на срещата присъстваха Ана Джумалиева – председател, и Кирил Станков – главен специалист в отдел АПМС.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian