Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Магистрати от Европа на посещение в КЗД

На 28 юни 2023 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) на посещение бяха 12 магистрати – четирима прокурори и осем съдии, от Германия, Италия, Франция, Испания, Румъния и Литва. Те са в България в рамките на Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение и са приети от Националния институт на правосъдието.

Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение стартира през 2005 г. по инициатива на Европейския парламент и се превръща във водеща програма на Европейските мрежи и структури за обучение (ЕМСО). Нейната цел е да запознае гостуващите съдии и прокурори с българската съдебна система, с работата на органите на съдебната власт и механизмите за гарантиране на спазването на принципите на върховенство на правото.

На срещата доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, обстойно запозна магистратите от Европа с дейността на КЗД, със спецификата на производството пред институцията и с превантивните ѝ функции. Представената информация предизвика сериозен интерес, бяха зададени редица въпроси, които прераснаха в ползотворна дискусия.

От страна на Комисията за защита от дискриминация на срещата присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, и проф. д-р Надежда Йонкова, главен секретар на КЗД.

Присъстваха и представители на Националния институт на правосъдието.

 


 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian