Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Сключен меморандум за сътрудничество между КЗД и Сдружение „Редки болести България“

На 9 октомври 2023 г. беше сключен меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Сдружение „Редки болести България“.

Меморандумът беше подписан от доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, и д-р Петя Стратиева, председател на Сдружение „Редки болести България“.

Предвид големия потенциал и натрупания опит и експертиза на двете страни в меморандума в сферата на равнопоставеността и защитата от дискриминация в обществото и с цел по-широкото публично представяне на техните роли и активности, КЗД и Сдружение „Редки болести България“ декларират ангажиментите си да обединят своите усилия за осъществяване на сътрудничество в реализиране на общи проекти, програми и съвместни инициативи за промяна на средата за хората с редки болести, както и да работят заедно за реализиране на други дейности, които се финансират по програми на Европейския съюз в областта на защитата и насърчаването на правата на човека, равенството и равните възможности.

На събитието присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД, инж. Наско Атанасов, член на КЗД, и д-р Поля Христова, държавен експерт в отдел АПМС.

От страна на Сдружение „Редки болести България“ присъстваха д-р Петя Стратиева, председател на Сдружението, и Наталия Григорова, зам.- председател на Сдружението.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian