Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Велико Търново посети община Полски Тръмбеш

На 13 октомври 2023 г. Ваня Ризова, регионален представител на КЗД за Област Велико Търново, организира и проведе открита приемна в община Полски Тръмбеш. Със съдействието на координатора Николинка Генова – началник отдел „Социална политика, образование и култура", приемната се проведе в Клуб на пенсионера „Ехо от младостта". На среща с председателя на клуба – Кина Младенова, и посетители беше предоставена информация относно същността и функциите на КЗД, наличието на регионални структури в страната, които биха могли да окажат съдействие при възникнали ситуации на неравно третиране, най-честите оплаквания, които се отнасят за разглеждане пред Комисията. На проведените консултации с граждани се сподели за обидното и пренебрежително отношение на лекуващи лекари и медицински сестри в здравните заведения към по-възрастните пациенти, както и за различни проблеми, свързани с бита на гражданите.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian