Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Стара Загора посети община Мъглиж

На 13 октомври  2023 г. Емилия Господинова, регионален представител на КЗД за Област Стара Загора, проведе открита приемна в Клуб на пенсионера "Мъдрост" - гр. Мъглиж. На срещата  Емилия Господинова запозна присъстващите с правомощията и дейността на Комисията, представен беше ЗЗДискр. и заложените в него защитени признаци. Разяснения бяха дадени относно начините за подаване на жалба до КЗД при наличие на дискриминация в различните сфери на обществения живот. Присъстващите бяха уведомени за провежданата от Комисията за защита от дискриминация безсрочната кампания „Достъпна България" – проверки на обекти, сгради, училища и детски градини за осигурена достъпна среда за лица с увреждания.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian