Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Шумен посети община Венец

На 10 ноември 2023 Ива Йорданова-Вълчанова, регионален представител на Комисия за защита от дискриминация за Област Шумен, посети община Венец, където проведе открита приемна  и информационна среща. В Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) беше презентирана дейността на КЗД, състава и начинът на сезиране, както и защитените признаци според ЗЗДискр. Присъстващите бяха уведомени за старта на Единадесетия международен литературен ученически конкурс  на Алеф: "Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена". На директора на ЦОП беше връчен Законът за защита от дискриминация на хартиен носител, който да бъде поставен на видно място в сградата, в която се предоставя социалната услуга. Отново беше засегната темата за нетолерантно отношение на възпитатели  и съученици към деца със специални потребности още от най-ранна детска възраст. На финала регионалният представител на КЗД препоръча при осъществяване на дейността в услугата да спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за недискриминация по пол, възраст, етническа принадлежност, здравословно състояние и пр.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian