Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Сключен меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация и Националната организация „Малки български хора”

На 8 декември 2023 г. доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, доц. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, д-р Поля Христова – държавен експерт в отдел АПМС, и Марта Малетз – младши експерт в отдел АПМС, посетиха Център по въпросите на малките хора в България. Посещението беше по покана на инж. Светослав Чернев – президент на Национална организация „Малки български хора”.

В Центъра беше сключен меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Националната организация „Малки български хора”. Меморандумът беше подписан от доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, и инж. Светослав Чернев – президент на Национална организация „Малки български хора”.

С меморандума двете страни декларират желанието си за сътрудничество и за осъществяване на съвместни инициативи. При реализирането на дейностите по изпълнение на меморандума страните ще поддържат официални контакти и ще разработват подходящи форми и формати за насърчаване на партньорството, както и за представяне и популяризиране на резултатите от него.

Представителите на КЗД се запознаха с всекидневните проблеми на малките хора в България, които те срещат в градския и жп транспорта, в метрото, в сферата на търговските и банковите услуги и на редица други места.

Бяха обсъдени бъдещи съвместни инициативи с цел повишаване на информираността на обществото за правата на малките хора и търсене на механизми за преодоляване на проблемите пред тях.

На срещата присъстваха и представители на Център по въпросите на малките хора в България.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian