Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Шумен посети община Смядово

На 12 декември 2023 г. Ива Вълчанова-Йорданова, регионален представител на КЗД за Област Шумен, проведе информационна среща в Комплекс за интегрирани услуги в Смядово с цел популяризиране на дейността на Комисията за защита от дискриминация. Присъстващите бяха запознати с дейността и състава на КЗД. Разяснени бяха защитените признаци според ЗЗДискр. и начинът на сезиране на КЗД. Връчен беше на Милко Йоргов, главен специалист в комисия "Образование, култура, младежки дейности и спорт" при община Смядово, регламент на ХI международен литературен ученически конкурс на "Алеф". На Керушка Панайотова - трудотерапевт, беше връчен плакат с текста на Закона за защита от дискриминация.

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian