Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Монтана посети с. Георги Дамяново

На 15 декември 2023 г. Даниела Табакова, регионален представител на КЗД за Област Монтана, проведе открита приемна в Общинска администрация - село Георги Дамяново, област Монтана.

След приемната беше проведена информационна среща с Нина Петкова, кмет на община Георги Дамяново, и инж. Бойко Благоев, директор дирекция в Общинска администрация. Те бяха запознати със същността и функциите на КЗД като орган по равнопоставеност. Предоставен на хартиен носител беше Законът за защита от дискриминация, който ще бъде поставен на видно и достъпно място в сградата, където всяка седмица се провежда открита приемна със служител от Бюро по труда - град Монтана.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian