Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Добрич посети община Генерал Тошево

На 16 януари 2024 г. Ширин Касаб, регионален представител на КЗД за Област Добрич, организира и проведе открита приемна в Община Генерал Тошево. След приемната г-жа Касаб се срещна със Симеон Иванов, старши специалист по етническите и интеграционните въпроси в общината. Дадени бяха разяснения по ЗЗДискр., който урежда защита срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване. Бяха поставени редица въпроси за дискриминация в различните сфери на обществения живот. Уговориха се съвместни инициативи и срещи с кметове, кметски наместници и жители на малките населени места за запознаването на населението с правомощията на КЗД и целите на ЗЗДискр.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian