Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Видин посети село Бела Рада

На 19 януари 2024 г. Ирина Петрова, регионален представител на КЗД за Област Видин, проведе информационна среща в с. Бела Рада с любезното съдействие на местния кмет Красимира Стефанова. Присъстващите бяха запознати с компетенциите и правомощията на КЗД, с възможностите, които ЗЗДискр. предоставя за подаване на жалби и сигнали, както и с начините, по които това може да се случи пред Комисията. Обсъдени бяха възможностите за бъдещи съвместни инициативи.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian