Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Добрич посети с. Паскалево

На 23 януари 2024 г. Ширин Касаб, регионален представител на КЗД за област Добрич, организира и проведе открита приемна в с. Паскалево, община Добричка. На място в кметство в с. Паскалево в присъствието на Живко Желев - кмет на населеното място, служителите в кметството бяха запознати с дейността и функциите на Комисията за защита от дискриминация, ЗЗДискр. и начините за сезиране на институцията при наличие на дискриминация. Предоставен беше ЗЗДискр, за да бъде поставен на видно място в кметството. Информация беше дадена и за провежданата безсрочна кампания на КЗД „Достъпна България".

 

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian