Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Смолян посети община Мадан

На 26 януари 2024 г. Валя Котелска, регионален представител на КЗД за Област Смолян, проведе информационна среща в община Мадан със съдействието на председателя на Общинския съвет Бедри Базаников. Присъстващите бяха запознати с компетенциите и правомощията на КЗД, с възможностите, които ЗЗДискр. предоставя за подаване на жалби и сигнали, с начините, по които това може да се случи пред Комисията. Бяха обсъдени често срещаните проблеми в сферата на социалните услуги, здравеопазването и образованието, както и възможностите за бъдещи съвместни инициативи.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian