Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Подписан меморандум между КЗД и Националния съюз на ТПК в България

 

На 5 март 2024 г. беше сключен меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България (НС на ТПК).

Меморандумът беше подписан от доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, и доц. д. н. Владислав Лазаров – председател на НС на ТПК.

Със сключения меморандум страните ангажират потенциала си за разпространение на идеи, инициативи и практики със социална и хуманна насоченост.

Обсъдени бяха бъдещи контакти за обмен на експертен опит, изготвяне на подходящи форми за насърчаване на превенцията и недискриминацията, равенството и равните възможности.

От страна на Комисията за защита от дискриминация на събитието присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, проф. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, и инж. Сабрие Сапунджиева – член на КЗД.

От страна на НС на ТПК присъстваха доц. д. н. Владислав Лазаров – председател на НС на ТПК, проф. д-р Стефан Мичев – директор на ЦПО към НС, Божидар Станчев – съветник на председателя на НС, Георги Милчев – член на УС на НС, и инж. Димитринка Димитрова – член на УС на НС.

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian