Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Варна посети община Суворово

На 28 февруари 2024 г. регионалният  представител на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за Област Варна Орлин Кисьов посети община Суворово, в която организира и проведе открита приемна за граждани. След нея той има работна среща с представители на общинската администрация – инж. Лилия Илиева – директор на дирекция "Административно обслужване и хуманитарни дейности", Пенка Кирова – старши специалист, и Димитричка Димитрова – сътрудник „Социални дейности“.

Присъстващите бяха запознати с компетенциите и правомощията на КЗД, обсъдиха се възможностите за организиране на бъдещи съвместни инициативи с информационна ипревантивна насоченост в помощ на гражданите. Г-жа Илиева представи на кратко проектите, по които работи Община Суворово в помощ на своето население и с грижа към уязвимите групи. Един от тях е Механизъм "Лична помощ". Той осигурява асистентска подкрепа на хора с увреждания.  Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ e насочена към представители на третата възраст, деца и възрастни с увреждания. Друг проект, насочен към представители на уязвимите групи, е "Грижа в дома" по Програма „Развитие на човешките ресурси“. На срещата стана ясно, че Община Суворово е осигурила за своите граждани и дежурен кабинет, който предоставя лекарска помощ извън работно време на личните лекари. Допреди това пациенти са били принудени да посещават неотложен кабинет във Варна.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian