Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Участие на представители на КЗД в уебинар на Азиатската асоциация на омбудсманите

На 27 март 2024 г. доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, и Акрам Хан, експерт в КЗД, участваха в уебинар на Азиатската асоциация на омбудсманите, организиран от Федералния омбудсман на Пакистан. Темата на уебинара е защитата срещу половото неравенство и тормоз на работното място.

Доцент Джумалиева направи изказване, с което представи дейността на Комисията за защита от дискриминация за осигуряване на равнопоставеност в сферата на заетостта между жените и мъжете и защита от неравно третиране на жените на работното място.

 

 

 

 

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian