Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Участие на представители на КЗД в дискусия „Дигитална демокрация: Европейската регулация на изкуствения интелект и основните права“

На 26.03.2024 г. д-р Поля Христова, държавен експерт в отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“, и Никола Огнянов, главен специалист в отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“, взеха участие в дискусия „Дигитална демокрация: Европейската регулация на изкуствения интелект и основните права“, организирана от Бюрото на Европейския парламент в България.

Целта на дискусията беше да се обсъдят различните аспекти, свързани с прилагането на приетия на 13 март 2024 г. Регламент за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект (Законодателен акт за изкуствения интелект), следващите стъпки на европейските институции и държавите членки, възможните мерки и добри практики, които могат да създадат по-големи гаранции за спазване на правата на човека на местно ниво. Специално внимание беше отделено на европейските избори и рисковете, които крие използването на новите технологии с изкуствен интелект за правото на изразяване и информация по време на избори.

В събитието взеха участие представителите на Европейския парламент г-жа Ева Майдел, г-н Петър Витанов, г-жа Надя Шабани – председател на Български център за нестопанско право, г-жа Поля Каньова – Министерство на електронното управление,г-н Стефан Ангелов – Програма Достъп до информация, Ралица Ковачева – главен редактор на Factcheck, Цветелина Пенева – Сдружение демокрация и законност и председател на Обществения съвет към ЦИК.

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian