Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Смолян посети гр. Неделино

На 19 март 2024 г. Валя Котелска, регионален представител на КЗД за Област Смолян, организира и проведе приемна в  община Неделино. Осъществена беше и информационна среща с Жанет Бабачева - секретар на община Неделино. Присъстващите бяха запознати с правомощията и компетенциите на Комисията, както и с начините и способите за сензирането ѝ. Посочиха се често срещани проблеми в сферата на здравеопазването и образованието. Обсъдени бяха възможности за бъдещи съвместни инициативи. Бабачева представи действащите към момена Сестри Георгиеви, които са първите  изпълнителки и издателки на "Неделински двуглас".


 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian