Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Монтана посети община Георги Дамяново

На 27 март 2024 г. Даниела Табакова, регионален представител на КЗД за Област Монтана, посети община Георги Дамяново и съвместно с Иван Пешунов, координатор на КЗД, организира и проведе открита приемна в общинската администрация на с. Георги Дамяново, Област Монтана. По време на приемната Табакова се срещна със заместник-кметовете на общината Пламка Бобойчева и Емил Иванов и с Цветелина Петкова, технически сътрудник в общината Георги Дамяново. Представени бяха правомощията и дейността на Комисията, както и ЗЗДискр. и заложените в него защитени признаци. Разяснени бяха редът и начинът за подаване на жалба пред КЗД. Обърна се внимание на подаването на жалба и подписването на декларация по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Правилата за производство пред КЗД. Дадена беше информация за провежданата безсрочна кампания на КЗД "Достъпна България".

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian